Staat van het Onderwijs: mbo staat voor gelijke kansen voor iedereen

10-04-2019

Scholing en goede beroepsvaardigheden zijn de belangrijkste factoren voor het vergroten van iemands kansen op de arbeidsmarkt. Dat stelt MBO Raad-voorzitter Ton Heerts in reactie op de Staat van het Onderwijs 2019 van de Onderwijsinspectie. Daarom blijft het mbo zich inzetten om kansen te creëren voor studenten op Entree en niveau 2: “Op die manier kan het mbo, juist ook voor kwetsbare jongeren, een rol van betekenis blijven spelen. Dat we meer kansen bieden betekent ook dat jongeren tijd krijgen om te ontdekken welke opleidingsrichting past bij hun talenten.” Met de afschaffing van de cascadebekostiging vormt financiering voor scholen in mindere mate een belemmering om jongeren opleidingen te laten stapelen.

Afbeelding uit de Staat van het Onderwijs 2019

Met de toegenomen segregatie in de maatschappij blijft het voor het mbo van belang ook kansen te creëren voor volwassenen. Heerts: “Het mbo speelt vervult daarbij een steeds belangrijkere rol in de regio dankzij haar nauwe banden met het bedrijfsleven en lokale overheden als UWV. Zoals in 2018 afgesproken in het Bestuursakkoord  zijn scholen via keuzedelen en diverse experimenten bezig om ook hun ontwikkelkracht te vergroten. De komende jaren willen we hier graag grotere stappen mee maken.”

De Inspectie constateert dat jongeren bij de overstap van het ene onderwijs naar het andere soms uitvallen. Wanneer dit gebeurt, wordt het voor velen van hen moeilijk om een plek in onze samenleving en op de arbeidsmarkt te vinden. Heerts: “Dit is een belangrijk thema voor het hele onderwijs. Door bijvoorbeeld laaggeletterdheid of een gebrek aan digitale vaardigheden is het moeilijk om deze groep in een later stadium bij te scholen. Daarom moet het onderwijs deze jongeren binnenhalen én binnenhouden. Om ze het liefst een diploma te laten halen en anders brengen we ze nodige vaardigheden bij waarmee ze meer kans maken op een eerste baan. En naast die vaardigheden ook de noodzakelijke basis om zich in de maatschappij te redden en zich te blijven ontwikkelen.”

Brede opdracht mbo

Het gaat steeds beter met mbo-studenten, constateert de Inspectie in het Onderwijsverslag:

  • Scholen plaatsen hun studenten steeds beter op een passend niveau.  
  • Steeds meer studenten stromen uit met een diploma dat past bij het niveau van hun vooropleiding. Bijna 16 procent haalt een diploma boven het instroomniveau.
  • Jongeren met een beroepsopleiding hebben in sommige gevallen een betere positie op de arbeidsmarkt dan studenten uit het hoger onderwijs.

"De goede kwaliteit van het onderwijs komt onder andere door de nauwe verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven," meldt de minister van OCW naar aanleiding van het Onderwijsverslag over het mbo. Toch blijft het volgens Heerts van groot belang de brede, maatschappelijke opdracht van specifiek het beroepsonderwijs te bewaken: “Het mbo leidt op voor de arbeidsmarkt, maar dat is één aspect van onze drievoudige opdracht. Scholen bereiden ook hun studenten voor op vervolgonderwijs én op deelname als burger aan de maatschappij. Daarom is het mbo Mega Belangrijk Onderwijs, zeggen ook onze studenten, onze landelijke ambassadeur Desiree Hernandez voorop.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur