Start keurmerk leerwerkintermediairs

04-10-2017

Leerwerkintermediairs spelen steeds vaker een rol op de arbeidsmarkt bij het opleiden van mbo-studenten. De vertegenwoordigers van de leerwerkintermediairs hebben daarom besloten het Keurmerk Leerwerkintermediair uit te geven via STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche). Het keurmerk heeft tot doel om voor scholen, studenten en leerbedrijven inzichtelijk te maken of zij met een goede leerwerkintermediair te maken hebben. Vanaf nu kunnen leerwerkintermediairs zich aanmelden voor het keurmerk via de website van STOOF. De MBO Raad verzoekt scholen leerwerkintermediairs op deze mogelijkheid te wijzen. De eerste keurmerken zullen op 1 december worden uitgereikt.

Naar schatting is één op de tien bbl-studenten in dienst bij een leerwerkintermediair. Zij voeren de bpv-werkzaamheden uit bij een erkend leerbedrijf, maar hebben een dienstverband met de leerwerkintermediair. Als formele werkgever vervult deze een belangrijke rol in het waarborgen van een kwalitatief goed leerwerktraject, in afstemming met de school en het leerbedrijf.

In Nederland staan er naar schatting tussen de 12.000 en 15.000 leerwerkintermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Daarvan zijn er 2500 leerwerkintermediairs aangesloten bij STOOF. Zij dragen volgens de cao voor uitzendkrachten af aan het sociaal fonds voor de uitzendbranche.

Leerwerkintermediairs komen in aanmerking voor het keurmerk van STOOF op basis van onafhankelijk getoetste criteria. Deze criteria zijn in nauw overleg met SBB en de MBO Raad tot stand gekomen. Het Keurmerk Leerwerkintermediair staat voor een veilige en kwalitatief goede bpv voor uitzendkrachten en toets onder andere op begeleiding en (her-) plaatsing bij een relevant en erkend leerbedrijf. Het keurmerk is aanvullend op de erkenning door SBB en respecteert de wettelijke verantwoordelijkheden van scholen, studenten en leerbedrijven ten aanzien van de bpv.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673