Start pilot voor begeleiding kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt

29-08-2018

De pilot om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren te verbeteren gaat na de zomer van start. Daartoe zijn circa twintig plannen ingediend bij het ministerie van OCW. Aanleiding voor de pilot was de motie van Tweede Kamerleden Kwint en Özdil. Deze riep de minister op om samen met enkele gemeenten en mbo-scholen studenten na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding twee jaar te begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt.

Een begeleidingscommissie bestaande uit de MBO Raad, Ingrado en de ministeries van SZW en OCW heeft een aantal aanmeldingen geselecteerd voor deelname aan de pilot. In deze fase van de pilot ligt de focus op het verspreiden van inzichten en het delen van goede voorbeelden. Na afloop wordt gekeken of verankering in wet- en regelgeving gewenst is. Het initiatief sluit aan bij de ambitie uit het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad om met de mbo-sector  meer ruimte te creëren voor jongeren in een kwetsbare positie en een leven lang ontwikkelen.

Leercirkel
Ook regio’s en scholen die zich niet hebben aangemeld bij OCW kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van minder zelfredzame jongeren bij hun start op de arbeidsmarkt. Alle regio’s en partijen zijn in de gelegenheid om  deel te nemen aan een landelijk netwerk waarin zij van elkaar leren, een zogenoemde ‘leercirkel’. De pilot start na de zomer en loopt in ieder geval door tot en met september 2020.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur