Startsein voor Erasmus+ project WATT in STEaM

07-12-2018

Op 26 en 27 november ontvingen de MBO Raad, ROC Mondriaan en ROC van Twente een delegatie van techniekscholen uit IJsland, Duitsland, Italië, Portugal, België en Finland. Dit gebeurde voor de kick-off van het WATT in STEaM-project (Woman as Teachers or Trainers in Science, Technology, Engineering and/Arts Mathematics). Het project, gesubsidieerd door Erasmus+, maakt een vergelijking mogelijk van de aanpak van verschillende landen om over voldoende gekwalificeerde techniekdocenten beschikken. Speciale aandacht gaat uit naar de werving van vrouwen als techniekdocent.

Afbeelding van kick-offbijeenkomst WATT in STEaM op 26 november
Afbeelding van kick-offbijeenkomst WATT in STEaM op 26 november

Om te stimuleren dat meer meisjes kiezen voor het techniekonderwijs, is het van belang dat een vrouwelijke vakdocent voor de klas staat. Dit was één van de conclusies uit het project GirlsTech waar de MBO Raad de afgelopen periode aan heeft deelgenomen.

Door bij de werving voor docenten of instructeurs in techniek de aandacht te richten op vrouwen kan het mbo meer meisjes aanspreken om een technische studie te kiezen. Ook een politieke agenda op leven lang ontwikkelen kan een positief effect hebben op het aantal vrouwelijke techniekdocenten.

Onderwerpen die tijdens de startbijeenkomst de revue passeerden waren: 

  • het Nederlandse techniekonderwijssysteem
  • de rol van het mbo bij het Techniekpact (MBO Raad)
  • hoe wordt je docent (ministerie van OCW)
  • circulaire carrières (Platform Bèta techniek)
  • de resultaten van een onderzoek naar docententekorten (bureau Ockham) 
  • het Techniekinnovatiehuis en de werving van techniekdocenten (ROC Mondriaan)
  • en de Teacher Tech Academy (ROC van Twente).

Ook techniekdocenten en hr-medewerkers van mbo-scholen deelden op de bijeenkomst hun ervaringen. Eén van de tips was dat voor vacatureteksten andere bewoordingen en beelden moeten worden gebruikt om vrouwen aan te spreken.

Het project WATT in STEaM wordt gesubsidieerd met een Erasmus+ subsidie en heeft een looptijd van ruim 2 jaar. Daarna hebben de deelnemers een beeld van de aanpak van de verschillende landen. Elk land kan vervolgens zijn eigen nieuwe inzichten uit selecteren en toepassen.

De tussentijdse terugkoppeling vindt plaats via de netwerken van de MBO Raad en op internationaal niveau in de vereniging van Internationale Techniekscholen (INNOTECS).

Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns