Steeds meer mbo’ers naar het buitenland

10-10-2017

Nederlandse mbo-studenten zitten steeds vaker voor een stage of studieplek in het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7% een buitenlandervaring, toont onderzoek van Nuffic. Bij de lichting die in 2013 afstudeerde lag dit op 5,7%. Daarmee behoort het Nederlandse mbo tot de top van de Europese Unie: de doelstelling van de EU 2020-agenda ligt op een buitenlandervaring voor minimaal 6% van de mbo-studenten.

Afbeelding van mbo-studenten uit de sector groen
Afbeelding van mbo-studenten uit de sector groen

Studenten uit de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het meest naar het buitenland. In die sector volgde in 2015 5,8% van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage. De grote mate van internationale oriëntatie van het groene mbo valt onder andere te verklaren doordat Nederland wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten is.

De MBO Raad is tevreden dat het streefcijfer van 6% nu al is gehaald, maar stelt alles in het werk om de internationalisering van het mbo verder te brengen. Met Nuffic werken we aan de ambitie om zoveel mogelijk mbo-studenten een internationale ervaring te geven, al dan niet in de vorm van een stage of studieplek in het buitenland. Studenten kunnen daarnaast ook internationale vaardigheden opdoen in hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld door stage te lopen bij een internationaal leerbedrijf in de regio.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor