Studenten presenteren 29 ideeën voor doorstroom mbo-hbo

18-05-2017

Zo’n 250 mbo- en hbo-studenten hebben de afgelopen maanden gewerkt aan ideeën om de overstap van mbo naar hbo beter te laten verlopen. Op 15 mei presenteerden zij 29 plannen waarmee mbo- en hbo-scholen aan de slag kunnen.

Afbeelding van presentatie van de studentenplannen mbo-hbo op 15 mei 2017
Afbeelding van presentatie van de studentenplannen mbo-hbo op 15 mei 2017. Afbeelding van Gelijke-Kansenalliantie.nl

De ideeën van de studenten richten zich op vier thema’s:

  • Vertrouwen voor mbo-studenten
  • Begeleiding bij de overstap
  • Informatie over het hbo
  • Kennismaking met hbo-vaardigheden

Vanaf 1 augustus kunnen mbo- en hbo-scholen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een verbeterde doorstroom tussen het mbo en hbo. Een tweede aanvraagronde start vanaf 1 januari 2018. De minister van OCW heeft in totaal 11 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Een belangrijk voorwaarde is dat deze aanvragen deels gebaseerd zijn op minimaal één van de gepresenteerde studentplannen.

Inschrijvingen hbo

Ondertussen lijkt volgens cijfers van de Vereniging Hogescholen de belangstelling voor het hbo verder toe te nemen. In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7 procent meer dan in 2016. De voorlopige aanmeldcijfers duiden op een stijging in alle sectoren.

Het aantal verzoeken tot inschrijving op dit moment zegt nog niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen. De officiële sluitingsdatum ligt op 1 oktober 2017. Bovendien kan het aantal nog dalen, bijvoorbeeld doordat leerlingen/studenten hun vooropleiding niet bijtijds afronden of niet aan andere toelatingseisen voldoen.  

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur