Studenten tevreden over ondersteuningsaanbod Goed voorbereid naar de pabo

27-06-2018

Mbo-studenten zijn tevreden over de lessen en de algemene ondersteuning bij hun instroom naar de pabo: ruim 85 procent van de deelnemers was (heel) tevreden over de ondersteuning. Dit blijkt uit de resultaten van een herhalingsonderzoek van de MBO Raad.

Om te beginnen aan de pabo moeten aspirant pabo-studenten toelatingstoetsen maken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daarom heeft de MBO Raad samen met de Vereniging Hogescholen en met subsidie van het ministerie van OCW sinds 2014-2015 een ondersteuningsaanbod opgezet. Na zomer 2018 stopt het project instroom pabo. Omdat de minister van OCW het keuzedeel Voorbereiding Pabo heeft vastgesteld, kunnen mbo-studenten zich tijdens hun opleiding voorbereiden op de toelatingstoetsen van de pabo-opleiding.

Tegelijkertijd blijven er specifieke groepen mbo-studenten en havo-leerlingen over die pas in een later stadium kennisnemen van de nadere vooropleidingseisen of pas laat voor de pabo kiezen. Deze aspirant-studenten krijgen vanaf studiejaar 2018-2019 van de Vereniging Hogescholen beperkte ondersteuning om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen. Deze ondersteuning wordt twee keer per jaar centraal in Nederland georganiseerd en is er voor:

  • aspirant pabo-deeltijdstudenten (met een mbo- of havo-achtergrond): tweedaagse training per vak
  • aspirant pabo-voltijdsstudenten (met een mbo-achtergrond): vierdaagse training per vak, met ook aandacht aan studie- en toetsvaardigheden.

De website goedvoorbereidnaardepabo.nl met informatie en studiematerialen blijft beschikbaar en wordt vanaf september 2018 beheerd door de Vereniging Hogescholen.

De afgelopen jaren slagen steeds meer mbo-studenten voor de toelatingstoetsen. Ook zijn mbo-studenten beter gaan presteren op de pabo-opleidingen. De MBO Raad is ervan overtuigd dat deze trend zich in de komende jaren voortzet. De MBO Raad sluit het project – zeker na het laatste tevredenheidsonderzoek – positief af. 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673