Subsidieregeling: mbo kan mkb versterken bij leven lang ontwikkelen

03-04-2019

De minister van EZK verhoogt de subsidieregeling MKB!dee van 2 miljoen (in 2018) naar 7,5 miljoen euro voor 2019. De regeling startte vorig jaar en loopt nog tot en met 2021. De exacte hoogte van het beschikbare budget voor 2020 en 2021 bepaalt de minister later. Mbo-scholen kunnen - onder specifieke voorwaarden - zelf een aanvraag doen. Of zij kunnen deelnemen aan samenwerkingsverbanden die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan leven lang ontwikkelen.  

Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2019
Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2019

MKB!dee is een subsidieregeling die mkb-ondernemers helpt bij het wegnemen van belemmeringen bij investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden. Subsidieaanvragers (het mkb en samenwerkingsverbanden met mbo-scholen) kunnen een projectvoorstel indienen voor vijf verschillende categorieën. De toegekende projecten hebben een looptijd van één jaar.

Mbo-scholen participeren in verschillende projecten

In 2018 zijn 119 aanvragen ingediend waarvan er 14 zijn toegewezen. In bijna een derde van de toegewezen projecten doet het mbo mee. De meeste toegekende projecten zitten in de sectoren Industrie en Informatietechnologie onder de categorieën ‘Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven’ en ‘Versterken van de leercultuur’. Deelnemende bedrijven komen vooral uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en nauwelijks uit een krimp- of anticipeergebied.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns