Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot 2023

07-11-2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Tielen (VVD) om de subsidieregeling Praktijkleren te verlengen tot 2023. Een belangrijk besluit, vindt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. “Juist leerwerkbanen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het snel kunnen inspelen op arbeidsmarkttekorten. We zien ook dat het aantal studenten dat daarvoor kiest, toeneemt. Dan is het van groot belang dat onderwijs en bedrijfsleven om leerwerkbanen mogelijk te maken door de overheid gesteund worden.” De regeling dreigde met ingang van volgend jaar te verdwijnen.

techniekbeelbank
Als het economisch goed gaat, neem het aantal leerwerkbanen toe (foto: Techniekbeeldbank).

Het besluit van de Tweede Kamer, genomen tijdens de begrotingsbehandeling, volgt op een offensief dat onderwijs en bedrijfsleven samen startten om continuering van de regeling hoog op de politieke agenda te krijgen. Heerts: “Toen duidelijk werd dat dit kabinet de subsidieregeling wilde stoppen, hebben we als onderwijs met VNO-NCW, waaronder FME, en MKB Nederland samen in SBB-verband aandacht gevraagd voor de consequenties hiervan.” En die kunnen groot zijn. “Studenten die voor een leerwerkbaan kiezen, zijn uiteraard geen volleerde werknemers; zij combineren leren en werken. Zou de subsidieregeling wegvallen, dan wordt het voor bedrijven heel moeilijk om deze leerwerplekken te blijven aanbieden.” Een onwenselijke situatie, aldus Heerts. “Heel veel bedrijven willen met hun kennis en kunde investeren in het opleiden van een volgende generatie. En ook studenten die goed gedijen in een dergelijke leeraanpak, hebben hier voordeel van.”

Juist in tijden van economische voorspoed zijn leerwerkbanen een gewilde leeromgeving. “Als het economisch goed gaat zien we het aantal leerwerkbanen toenemen. De voorlopige cijfers van het aantal studenten dat voor deze leerwerkvorm laten dan ook een stijging zien.” Bij recessie gebeurt het omgekeerde, dan kiezen meer studenten voor de beroepsopleidende leerweg (bol); zij gaan dan langere tijd naar school en lopen een aaneengesloten periode stage. Heerts: “Dat is het unieke van ons mbo. Ook als het economisch minder gaat en het aantal leerwerkbanen logischerwijs afneemt, kan het mbo blijven opleiden.”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673