Tenminste 1,5 miljard nodig voor leven lang ontwikkelen: vakmensen keihard nodig voor energietransitie

19-09-2019

De mbo-scholen hebben zich tijdens een algemene vergadering unaniem uitgesproken vóór het Klimaatakkoord. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: ‘De scholen gaan zich niet alleen inspannen om zoveel mogelijk jongeren en volwassenen op te leiden voor de beroepen die nodig zijn voor de energietransitie. Zelf hebben ze ook een opdracht in het verduurzamen van hun schoolgebouwen.’ Tijdens de algemene vergadering waar het Klimaatakkoord formeel werd voorgelegd aan de scholen was er geen discussie over de vraag of de afspraken wel of niet gesteund zouden moeten worden. Heerts: “Samen de schouders eronder, om economie en samenleving te verduurzamen, met oog op de toekomstige generaties.” 

Ruim 40% van de beroepsbevolking is en wordt opgeleid in het mbo. Voor de grote uitdagingen van de energietransitie is het belangrijk dat meer jongeren en volwassenen gaan kiezen voor de ‘kansberoepen’ die de energietransitie biedt. Ton Heerts: ‘Het beroepsonderwijs is voor jongeren een logische route richting die kansberoepen. Daarnaast staan we klaar om volwassenen verder op te leiden die hun loopbaan een andere koers willen geven of nu nog onvoldoende mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Mbo’ers hebben straks een sleutelrol in het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord.” Voor leven lang ontwikkelen werken de mbo-scholen in de regio samen met collega-onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en overheidsinstanties. “Zo bereiken we ook mensen die nu nog niet kunnen meedoen, maar met maatwerk richting een baan in de energietransitie kunnen worden. Een kleine waarschuwing achten de scholen wel op z’n plaats. Heerts: “We gaan ons stinkende best doen voor de energietransitie, maar hebben tegelijk ook rekening te houden met een aantal factoren. Demografische krimp is er een van. We moeten dus met elkaar creatief zijn als het gaat om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt dat de energietransitie niet de enige uitdaging is. Ook in de zorg bijvoorbeeld is het tekort aan goede vakmensen nog altijd nijpend. Daarom is het van het grootste belang dat in het investeringsfonds dat het Kabinet nu opzet, ongeveer 1,5 miljard wordt gelabeld voor leven lang ontwikkelen.”

Naast actief inzetten op het helpen verleiden van jongeren en volwassenen om te kiezen voor beroepen die nodig zijn voor de energietransitie, gaan de scholen ook werk maken van het verduurzamen van de eigen omgeving. “Ook op die manier hebben we een enorme verantwoordelijkheid om bij te dragen aan reductie van broeikasgassen, het centrale doel van het Klimaatakkoord. Dan hebben we het natuurlijk over aanpassing van de gebouwen. Maar ook over met de medewerkers in de scholen samen werken aan een beter klimaat.” Ook duurzaamheid als vast onderdeel in alle opleidingen die het mbo verzorgd wordt opgepakt. “Met het bedrijfsleven werken we in SBB-verband aan verankering van duurzaamheid in elk kwalificatiedossier. Voor attent zijn op duurzaamheid als vast onderdeel van elke opleiding dienen we de docenten en instructeurs goed te faciliteren.” 

De mbo-scholen beschouwen hun steun aan het Klimaatakkoord als een startpunt voor samenwerken met verschillende actoren om de energietransitie mede mogelijk te maken. Ton Heerts: “Onderweg naar 2030 zullen we heus nog met elkaar voor de nodige vraagstukken komen te staan. Dat is dan maar zo. Meest belangrijk is dat we ervoor durven gaan. En aan lef en vertrouwen ontbreekt het niet bij de mbo-scholen.”