Terugblik op school- en branchebezoeken: Voedsel en Gastvrijheid

12-03-2018

Hoe werken mbo-scholen per bedrijfstak samen met de regionale arbeidsmarkt? In het schooljaar 2017/2018 gaat Ton Heerts naar mbo-locaties en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In februari 2018 stonden Voedsel en Gastvrijheid centraal. De groene tak van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) is in maart aan de beurt. De zesde serie werkbezoeken is op 12 februari afgesloten met een werkgeversdiner.

ROC Nijmegen; delen van ervaring met bpv en kwalificatiedossiers
ROC Nijmegen biedt samen met haar locatie in Boxtel 160 opleidingen aan. Tijdens dit werkbezoek lag de nadruk op beroepspraktijkvorming (bpv) en Uiterlijke Verzorging (UV). Bij de ontvangst door Hanneke Berben, directeur ROC Nijmegen, Francie Kennes, bpv-intermediair, en Yvonne Delbressine, teammanager UV, kwamen gespreksonderwerpen aan bod als: waarom kiezen studenten voor deze opleiding, studenten en de toekomst, de relatie met bpv-bedrijven, inhoud kwalificatiedossier in relatie tot onderwijsprogramma's en examinering, en keuzedelen in het marktsegment. Daarna ging Ton Heerts kijken in het praktijklokaal van de opleiding schoonheidsspecialiste. Hij ging met de aanwezige studenten en teammanager in gesprek over onder andere de schoolkosten. Het volgende bezoek ging naar het praktijklokaal van de kappers. Daar maakten de bezoekers ook kennis met een vorm van passend onderwijs: een dove leerling volgt – vergezeld door een tolk – de kappersopleiding. Tijdens de bezoeken aan de praktijklessen was er gelegenheid om met de lesgevende docent en studenten te praten. Betrokkenen deelden daarbij hun ervaringen met bpv-bedrijven en eventuele discrepanties tussen de eisen in kwalificatiedossiers en hetgeen het regionale werkveld eist. 

schoolbezoek ROC Nijmegen kappers
Studenten van de kappersopleiding in actie. Foto Sacha van de Griend, student ROC Nijmegen.

RijnIJssel: ruim baan voor talent en minder kansrijken
RijnIJssel heeft ruim 11.000 studenten en 23 locaties in Arnhem, Wageningen en omstreken. Ton Heerts was te gast bij Vakschool Wageningen, waar hij genoot van een lunch die studenten hadden verzorgd. Naast Carel Rink, clusterdirecteur Vakschool Wageningen, Johan Hoens, teamleider Horeca, en Simone Boekhorst, teamleider Toerisme, namen docenten en studenten deel aan het programma. Ronde tafel gesprekken met de laatstejaars van de opleiding manager/ondernemer Horeca (niveau 4, de toekomstige hotelmanagers) gingen onder meer over internationale stages en toekomstperspectieven. Hoewel de SBB monitor aangeeft dat de kans op werk voor deze studenten slecht is (dit gaat over de kans dat zij direct terecht komen in een leidinggevende functie in de  Horeca), kunnen zij dankzij hun goede algemene opleiding met hospitality, economie en talen zo elders aan de slag. Het grootste deel van deze studenten stroomt echter door naar het hbo. Het gezelschap kreeg een rondleiding bij ‘Talent in de keuken’, een jarenlange samenwerking tussen school, gemeente en UWV. RijnIJssel is overeengekomen met de gemeente dat uitkeringsgerechtigden een bbl-opleiding kunnen volgen. Onder de noemer Studenten Gastvrij Talent leren negen studenten het horecavak, sommigen stromen zelfs door naar niveau 3. Met de vertegenwoordigers van Toerisme is gesproken over de arbeidsmarktkansen voor toerismestudenten in de regio.

Mbo-student volgt opleiding bij bakkerij Aalbertsen

Video: hoe sluit een bakkersopleiding aan op de arbeidsmarkt?

Sectoraal overleg bij SVO vakopleiding Food
SVO vakopleiding Food heeft een landelijke dekking. Van oudsher worden bbl-opleidingen aangeboden, maar studenten kunnen tegenwoordig ook bol-opleidingen volgen. Karel de Leest, CvB-voorzitter, had voor het bezoek van Ton Heerts aan de vakschool c.q. servicekantoor in Houten diverse stakeholders uitgenodigd: Ad Bergwerff, lid dagelijks bestuur MKB Nederland en lid van de SER; Jos Goebbels, voorzitter Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en Nederlandse Vereniging voor de Vleeswarenindustrie (VNV); Peter Hoogenboom, algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS); Marjolein Reijs, director Human Resources bij McDonald’s Nederland. Jonne de Groot van ministerie OCW was ook aangeschoven bij dit schoolbezoek. Het gezelschap besprak onder meer de problematiek van kleine vakscholen. SVO vakopleiding Food verzorgt overigens alle opleidingen van McDonald’s Nederland inhouse. Helaas liet de tijd het niet toe om nadien de eerstejaars bol (Generation Food) studenten in actie te zien.

mboRijnland heeft eerste horeca opleiding inductie-koken
Op mboRijnland, locatie Leiden, heette Ricardo Winter, voorzitter btg VGG en sectorkamer en bestuurder bij mboRijnland, Ton Heerts van harte welkom. Het gezelschap bracht een bezoek aan de bakkerij waar twee klassen brood en banket aan de slag waren. De studenten van mboRijnland hadden een taart hadden gebakken, die Ton Heerts mee kon nemen naar de Catshuissessie, later op deze dag. (Naar aanleiding van een gesprek dat Peter van der Wal (Nederlandse Brood en banketbakkersvereniging) op de dag van de ondernemer had met Rutte, was er die middag een Catshuissessie –red.) Naderhand toonde de voorzitter van de MBO-Raad via een foto dat hij deze taart tijdens de Cathuissessie had uitgedeeld. Aangezien de bakkerij en horeca-opleidingen van mboRijnland locatie Leiden moeten verhuizen, komt er in het nieuwe gebouw een nieuwe keuken. Mooie gelegenheid om van het gas over te stappen op inductie-koken. mboRijnland biedt daarmee de eerste horeca opleiding inductie-koken in Nederland.

Taart voor Catshuissessie, Rutte, Ton
Ton Heerts overhandigt premier Rutte een taart voor de Catshuissessie.

Ander opmerkelijk feit bij mboRijnland is het keuzedeel Aziatisch koken. Zes studenten hebben onder leiding van hun docent in Hongkong meegedaan aan een internationale wedstrijd Aziatisch koken. Hun moeite was niet voor niets: zij kwamen met de tweede prijs naar huis.