Terugblik VET Skills Week: eurocommissaris noemt mbo ‘top priority’

29-11-2017

Tussen 20 en 24 november stond in Brussel het beroepsonderwijs centraal tijdens de VET Skills Week. Op verschillende conferenties en bijeenkomsten wisselden deelnemers uit heel Europa ervaringen uit over onderwijs en hoe het mbo de economie en maatschappij kan versterken. Hieronder vindt u enkele hoogtepunten. Nederland leverde met de Dag van het mbo (MBO City en het Ambassadeursgala) een bijdrage aan deze week.

Afbeelding van eurocommissaris Marianne Thyssen
Afbeelding van eurocommissaris Marianne Thyssen, Flickr.com, CC-licentie European Parliament

Pleidooi voor breed human capital funds

Eurocommissaris Marianne Thyssen noemde in haar toespraak op de openingsdag van de VET Skills Week het mbo een ‘top priority’. Zij stelde dat als Europa serieus werk wil maken van investeren in mensen, het mbo na 2020 meer financiële steun nodig heeft. Ook moet het beroepsonderwijs volgens haar onderdeel worden van een breed human capital funds, waarin verschillende Europese fondsen zoals ESF, EFRO en Erasmus+ worden gecombineerd.

Panelgesprekken

In een panelgesprek spraken stakeholders uit onderwijs, bedrijfsleven, politiek en de wetenschap over het belang van een leven lang ontwikkelen en internationale mobiliteit. Rob Schuur (Noorderpoort) brak namens de Europese mbo-sector een lans voor meer internationale mobiliteit voor alle mbo-studenten en voor een snellere erkenning van mbo-kwalificaties over de grens. In een ander panelgesprek werden de voor- en nadelen van een sectorale benadering besproken om vaardigheden op elkaar aan te laten sluiten. Deze nieuwe Europese aanpak sluit aan bij de Nederlandse structuur van sectorkamers en bedrijfstakgroepen, die hierdoor nieuwe kansen krijgen op Europese fondsen voor innovatie. Ook kwam voorbij welke vaardigheden studenten en werknemers in de toekomst nodig hebben.

Innovative VET Award

Op de slotdag van de VET Skills Week mocht Da Vinci College de Innovative VET Award in ontvangst nemen. De school kreeg deze prijs voor de meest innovatieve school voor beroepsonderwijs in Europa, uit handen van commissaris Thijssen van de Europese Commissie. In haar rapport roemt de jury het hybride onderwijsconcept en de leeromgeving van de school waarbij sterk wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. De MBO Raad feliciteert Da Vinci College met deze prijs.

VET4EU2: meer onderwijssamenwerking in Europa

Europese aanbieders van middelbaar beroepsonderwijs hebben tijdens de VET Skills Week een bijzonder memorandum getekend. Onder de noemer VET4EU beloven EUproVET (waar de MBO Raad bij is aangesloten) en vijf andere onderwijsorganisaties hun samenwerking versterken in projecten en gezamenlijke politieke bijdragen. Het memorandum is een volgende stap in de groeiende samenwerking tussen verschillende internationale organisaties, zowel uit het beroeps- als het hoger onderwijs. De Europese Commissie is verheugd over de totstandkoming van VET4EU2. Dit maakt het voor de Commissie eenvoudiger om in Europees verband te praten over beroepsonderwijs.  De rol van het mbo als gesprekspartner in Europese beleidsontwikkeling is hierdoor verder versterkt.

Veronique Feijen

Veronique Feijen

Beleidsadviseur - Policy advisor
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673