Tijdlijn invoering lerarenregister aangepast, tijdlijn aanleveren basisgegevens blijft in stand

06-12-2017

De ministers van en voor OCW willen een herstart met het lerarenregister maken. Dit schrijven zij afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. In het Regeerakkoord staat dat het lerarenregister wordt geïmplementeerd op voorwaarde dat het daadwerkelijk “van, voor en door de leraar is”. Met deze herstart willen de bewindslieden de versterking van de beroepsgroep centraal zetten. Zij schrijven in hun Kamerbrief: “Daarvoor is niet alleen de actieve betrokkenheid van leraren nodig, maar ook het vertrouwen in de beroepsgroep dat deze verantwoordelijkheid bij hen in uitstekende handen is.”

Afbeelding van de Leidse Instrumentmakers School
Afbeelding van de Leidse Instrumentmakers School

De bewindslieden geven de beroepsgroep meer tijd om te komen met een kwaliteitskader voor het lerarenregister. Dat heeft consequenties voor de verdere planning van de invoering. Deze consequenties en aangepaste planning worden de komende tijd besproken met een afvaardiging van de beroepsgroep. Voor werkgevers blijft de bestaande planning en verplichting in stand om vóór 1 augustus 2018 de basisgegevens van alle docenten aan te leveren. De bewindslieden beogen hiermee vanaf augustus 2018 live te kunnen gaan met het lerarenregister en hiermee “podium te bieden aan de professionele ontwikkeling van leraren”.

Eerder heeft de MBO Raad met de PO-Raad en VO-raad een brief gestuurd aan minister Slob om in gesprek te komen over het lerarenregister. We zijn nog in afwachting van een reactie.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673