Training ondernemerschap voor docenten in het mbo

06-01-2016

MBO Raad, SLO en het Alfa-college hebben, samen met vijf buitenlandse partners, een interactief lesprogramma ontwikkeld. Het ondernemerschapsproject waarin het lesmateriaal is ontwikkeld, draagt de naam Edison. In opdracht van de MBO Raad en het Alfa-college geeft Immo Dijkma een driedaagse training voor mbo-docenten om met het Edison-lesmateriaal aan de slag te gaan. De training is alleen toegankelijk voor docenten van scholen die aangesloten zijn bij de vereniging MBO Raad.

Driedaagse training

De MBO Raad en het Alfa-college willen mbo-scholen de kans geven met deze ondernemerschapstraining voor docenten kennis te maken. De training bestaat uit vier modules waarmee docenten in het mbo het digitale interactieve lesmateriaal zelfstandig kunnen doorlopen. Mbo-docenten die hun vaardigheden op het gebied van ondernemerschap willen ontwikkelen, worden van harte uitgenodigd aan deze driedaagse cursus deel te nemen. Trainer Immo Dijkma is docent ondernemerschap in het mbo en het hoger onderwijs en heeft veel ervaring heeft met ondernemerschapstrainingen.

Praktische informatie

De driedaagse training ondernemerschap vindt plaats op:

woensdag 27 en donderdag 28 januari 2016: aansluitende cursusdagen;
donderdag 18 februari 2016: terugkomdag.
De training wordt gegeven in Zwolle. De exacte locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Aanmelden

Docenten in het mbo kunnen zich voor de training aanmelden door een e-mail te sturen naar Immo Dijkma: immodijkma@gmail.com.

Meer informatie

http://www.edisonentrepreneurship.eu/edison-project
Pia Deveneijns: 0348-75 35 20 of p.deveneijns@mboraad.nl