Twee jaar techniekpact

16-06-2015

De positieve trend van meer instroom in bètatechniek-opleidingen zet zich door. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid hebben elkaar hebben gevonden in de regio. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact, die op 15 juni zijn overhandigd aan minister Kamp tijdens de jaarconferentie Techniekpact.