Tweede Kamer akkoord met voorstel wijziging Wet op de ondernemingsraden

30-01-2018

Vorige week heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel voorziet in een nadere concretisering van de bevoegdheden van ondernemingsraden over de beloningen van bestuurders van ondernemingen en organisaties (zoals mbo-scholen) met meer dan 100 werknemers.

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Gezien de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders, verlangt het kabinet meer openheid over de ontwikkeling van beloningsverhoudingen binnen een organisatie. Voor de bestuurders en de ondernemingsraden van grotere mbo-scholen geldt dat zij voortaan jaarlijks in de overlegvergadering met elkaar een gesprek moeten aangaan over de evenwichtigheid van de beloningsverhoudingen in de organisatie. Meer concreet gaat het over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen (waaronder dus ook de bestuurders). Het kabinet beoogt zo de bewustwording binnen een organisatie te vergroten over de beloningsverhoudingen.

Alle ingediende amendementen en moties om de bevoegdheden van de ondernemingsraden verder uit te breiden met advies- of instemmingsrechten over de beloning van bestuurders, zijn niet aangenomen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673