UPDATE CORONA - Mbo-scholen verdienen vertrouwen om good practises van corona voort te zetten

02-07-2021

Geef het mbo ruimte en vertrouwen na de coronacrisis. Erken dat het mbo drie doelen en een keur aan doelgroepen bedient. Accepteer de grenzen aan de arbeidsmarktfunctie van het mbo. Adnan Tekin, voorzitter: “Deze verzoeken geeft de MBO Raad onder meer mee aan de Tweede Kamer voor het debat over corona mbo en hbo op 5 juli 2021. We maken ons in het mbo op om komend schooljaar weer goed onderwijs te bieden aan de ruim 500.000 studenten die een mbo-opleiding volgen. Daar hebben we wel het vertrouwen van de overheid voor nodig om de good practises in het onderwijs die de coronacrisis voortbracht, te kunnen behouden en te verstevigen.”

Adnan Tekin wil de vaste Kamercommissie graag laten zien wáárom de MBO Raad deze vijf verzoeken heeft door hen mee te nemen op werkbezoek langs mbo-scholen. “De dagelijkse gang van zaken waar alle mbo-scholen voor staan maakt alles duidelijk. Neem bijvoorbeeld de wendbaarheid en flexibiliteit die alle mbo-scholen hebben getoond na het uitbreken van de coronapandemie. Er zijn talloze voorbeelden van mooie initiatieven waardoor mbo-studenten toch examen konden doen of stage konden lopen en kwetsbare jongeren onderwijs konden genieten. De mbo-scholen hebben tijdens de lockdowns laten zien dat zij kunnen differentiëren en recht kunnen doen aan het niveau van de studenten door middel van hybride onderwijs. We vragen dan ook aan de overheid om scholen de ruimte te geven om de innovaties die corona heeft gebracht te kunnen blijven handhaven.”

Meer ruimte voor talentontwikkeling

Een ander punt van aandacht is meer ruimte voor talentontwikkeling van jongeren. “De drievoudige kwalificatie van het mbo: burgerschapsvorming, een leven lang ontwikkelen en het behalen van een diploma, is de kern van iedere mbo-opleiding. En dat verdient meer erkenning door de overheid, met name voor burgerschapsvorming. Plus dat het mbo een zeer diverse doelgroep bedient, die ook de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen en om een goede studiekeuze te maken. Geforceerd een opleiding kiezen die niet past, kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Dat willen we ten alle tijden proberen te voorkomen.”

Grenzen aan arbeidsmarktfunctie mbo

In dat licht wijst Adnan Tekin ook op de grenzen van de arbeidsmarktfunctie van het mbo. De arbeidsmarkt heeft tijdens deze coronapandemie bewezen grillig te zijn. “Ik vraag de politiek dan ook om niet blind te staren op de tekorten in de zorg en de techniek die nu aan de hand zijn. Natuurlijk zet het mbo zich in om zoveel mogelijk jongeren en mensen die van baan willen veranderen in deze sectoren op te leiden. Maar men vergeet te gemakkelijk dat mensen zelf ook een keuze hebben in wat zij voor beroep willen uitoefenen. Daarbij is een beroepskeuze niet voor eeuwig. Daarom blijven we samen met SBB flink inzetten op een leven lang ontwikkelen.”

Infrastructuur voor kwetsbare jongeren

Als laatste wil de MBO Raad dat de extra gelden die door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vrijkomen om een infrastructuur te bouwen voor kwetsbare jongeren, behouden blijven. “Juist om de jongeren die een steun in de rug nodig hebben, maak ik me het meeste zorgen,” zegt Tekin. “Zij moeten de kans krijgen om tijdens of na hun opleiding een baan te vinden die bij hen past. Als onderwijs hebben wij de taak voor nazorg van deze jongeren. Ik hoop dan ook niet dat de overheid gaat bezuinigen op de lumpsum van de scholen om de NPO te bekostigen. Die moet betaald worden uit de rijksbegroting.”