UPDATE CORONA: Roc’s vragen minister om solidariteit met inburgeraars

08-06-2020

In een open brief roepen roc’s de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag op om in deze coronacrisis ook solidair te zijn met inburgeraars. De aanbieders van inburgeringsonderwijs zien dat veel nieuwkomers financieel in de knel komen; daardoor dreigen ze af te haken en uit beeld te verdwijnen. Daarnaast steunt de MBO Raad de scholen omdat de ontstane situatie mogelijk leidt tot het verdwijnen van inburgeringsonderwijs: de scholen voelen zich gedwongen te overwegen te stoppen met het aanbieden van dit onderwijs. 

“Als de coronacrisis onze samenleving en economie iets heeft opgeleverd, is het een gevoel van solidariteit,” schrijven de roc’s in hun open brief aan de minister. “Met zzp’ers, met horecaondernemers, met ouderen, met zorgverleners, met jongeren. Het Kabinet heeft zich – terecht – in allerlei bochten gewrongen om steun te bieden. Met warme woorden. En in financiële zin. Des te schrijnender is het dat er geen aandacht lijkt te zijn voor het bieden van nodige steun aan een kleine, maar belangrijke groep mensen in onze samenleving: inburgeraars.”

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de scholen er steeds op aangedrongen de positie van nieuwkomers ook onderwerp van de kabinetsaanpak te maken. “We doen een beroep op de overheid om de kosten van het inburgeringsonderwijs tijdelijk te vergoeden. Zo hoeven inburgeraars niet te kiezen tussen afhaken of het belasten van hun lening voor afstandsonderwijs waarvan ze minder leren dan fysieke lessen. Waar de overheid inmiddels voor verschillende kwetsbare groepen regelingen heeft gemaakt, blijft de aandacht voor de volwassen inburgeraar achter.” 

Voorschieten van taalonderwijs

Om de nieuwkomers te ontzorgen, schieten de mbo-scholen nu de kosten voor taalonderwijs voor. Dat is echter geen situatie die langer voort kan duren. Zolang er geen oplossing komt, blijven bij de mbo-scholen de rekeningen zich opstapelen, waardoor de inburgeringsactiviteiten in korte tijd sterk verliesgevend zijn geworden. Mbo’s kunnen dit niet zelf oplossen, omdat zij de NOW niet kunnen gebruiken en het verboden is om publieke middelen voor het reguliere mbo-onderwijs in te zetten voor de inburgering. Hierdoor dreigt dat meerdere scholen er helemaal mee stoppen. 

De MBO Raad vindt met de aanbieders van inburgeringsonderwijs dat de knelpunten die nieuwkomers en de scholen ervaren nu echt moeten worden opgelost. De nieuwkomers van nu zijn ook de werknemers van morgen, ze zijn straks medeverantwoordelijk voor de sociale cohesie in de samenleving en gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling ervan. Voor velen van hen is hun toekomst hier een uitweg uit een moeilijk bestaan. En om het in Nederland te kunnen redden, zijn inburgering en werk essentieel. Als je de taal machtig bent, een vak beheerst en kennis hebt van de Nederlandse geschiedenis, samenleving en arbeidsmarkt is de kans vele malen groter dat het je lukt om een succesvol bestaan op te bouwen en zo bij te dragen aan onze maatschappij. Voor de scholen geldt dat bij het uitblijven van oplossingen moeten stoppen met inburgeringsonderwijs de enige uitweg is. Als scholen daartoe moeten overgaan, verdwijnt, kort voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet (voorzien in 2021), een van de meest effectieve vormen van inburgering: de combinatie van leren en werken.

Beter toezicht op kwaliteit

Naast een structurele oplossing voor de financiële knelpunten die nieuwkomers nu tijdens de coronacrisis ervaren, vragen de mbo-scholen ook om beter toezicht op de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs. Aanleiding daarvoor is de publicatie van de Volkskrant over fraude bij particuliere aanbieders taalonderwijs, onderdeel van de inburgering. Dit toezicht zou moeten worden overgeheveld naar de Inspectie van het Onderwijs. 

De oproep van de scholen staat niet op zichzelf; meer partijen vragen de afgelopen dagen aandacht voor de positie van nieuwkomers en voor toezicht op inburgeringsonderwijs. Zaterdag verscheen een opinieartikel van de hand van Trudy Vos, lid college van bestuur ROC van Twente in Tubantia. Vandaag publiceerde de voorzitter van NRTO, Hans Hillen, een opiniestuk in de Volkskrant.