Van platform Entree naar bedrijfstakgroep Entree

10-03-2017

De MBO Raad heeft sinds 1 januari 2017 officieel een nieuwe bedrijfstakgroep: Entree. Het huidige platform Entree wordt de komende maanden geïntegreerd in deze bedrijfstakgroep. Hiermee wil de MBO Raad de entree-opleiding als beroepsopleiding krachtiger positioneren binnen het mbo. Gezien de recente Kamerbrief Sterk beroepsonderwijs is deze opdracht nog urgenter geworden. Naast belangenbehartiging gaat de bedrijfstakgroep Entree de kennisdeling tussen scholen stimuleren en activiteiten/projecten voor de entree-opleiding uitvoeren. De ambitie blijft om samen te werken én te staan voor de entree-opleiding.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een betekenisvolle positie van het entree-onderwijs binnen de MBO Raad. Voor de komende tijd staat naast het voortzetten van de huidige activiteiten (zoals de examenprojecten) ook de beleidsbeïnvloeding centraal. Goede belangenbehartiging (gericht op functie, doelgroepen, reikwijdte branches) en goed onderwijs (met gelijke kansen, goede instroom, doorstroom en maatwerk) vragen om een bedrijfstakgroep waarin alle mbo-scholen participeren.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur