Veldraadpleging addendum 2A bij syllabus rekenen

24-11-2015

U kunt tot en met 29 november 2015 uw mening geven over het addendum 2A bij de syllabus rekenen door het invullen van een enquête.

De resultaten van deze enquête worden door de syllabuscommissie van het College voor Toetsen en Examens afgewogen en verwerkt in een volgende versie van het addendum.

Exameneisen

De rekenexamens zijn gebaseerd op een syllabus waarin de exameneisen omschreven zijn. De syllabus is bedoeld om docenten inzicht te geven in wat wel en niet gevraagd kan worden tijdens het examen. Vanaf 2016-2017 kan in vmbo-bb, de entree-opleidingen en mbo-2 gebruik worden gemaakt van het rekenexamen 2A. Hiervoor is nu een addendum bij de syllabus beschikbaar waar alle belanghebbenden hun mening over kunnen geven.

Vaststellen addendum

In januari 2016 stelt het College voor Toetsen en Examens het addendum vast en biedt het daarna ter goedkeuring aan aan de bewindslieden.