Vereniging International Network of Technical Schools (INNOTECS) officieel opgericht

19-12-2017

Op 14 december is de Vereniging International Network of Technical Schools  (INNOTECS) officieel opgericht. Het netwerk is eerder gestart met een Erasmussubsidie en heeft nu een formele status. INNOTECS is een Nederlands initiatief. De oprichtingsacte is dan ook getekend bij een notaris in Den Haag door de Nederlands bestuurders Mirjam Hensels, beleidsadviseur bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving van de MBO Raad, en Wilma Verhoeks, directeur Techniek van ROC Mondriaan.

INNOTECS is een internationale organisatie voor directeuren van scholen met technische mbo-opleidingen. Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van technische onderwijsinstellingen in de wereld, onder meer om een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomstige vraag naar technisch geschoolde mensen op de internationale arbeidsmarkt.

Het bestuur heeft een internationale samenstelling, bestaande uit:
Marko Kemppinnen: voorzitter, Finland,
Mirjam Hensels (MBO Raad): secretaris, Nederland
Wilma Verhoeks (ROC Mondriaan): penningmeester, Nederland
Overig bestuursleden van INNOTECS komen uit: Portugal, Italië, Denemarken en Spanje.

innotecs
Mirjam Hensels (links), beleidsadviseur btg Techniek en Gebouwde Omgeving van de MBO Raad, en Wilma Verhoeks, directeur Techniek van ROC Mondriaan, ondertekenen de oprichtingsacte.

Het netwerk organiseert jaarlijks een Internationaal congres waar leden kennis delen en partners vinden voor projecten rondom techniekonderwijs.

Het netwerk bestaat uit ruim 40 leden afkomstig uit België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Portugal, Slovenië, Spanje en Nederland.