Vernieuwd regionaal investeringsfonds biedt scholen meer ruimte

04-07-2018

Om de samenwerking tussen mbo-scholen en het bedrijfsleven extra te bevorderen, trekt de minister van OCW voor de periode 2019 – 2022 in totaal honderd miljoen euro uit. Het geld stelt de minister beschikbaar via het vernieuwde regionaal investeringsfonds. De MBO Raad is positief over de veranderingen in de subsidieregeling. Het regionaal investeringsfonds biedt vanaf 2019 ruimere mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en een verbetering van de kansen van mbo-studenten op een entreeopleiding.

Samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen vanaf 2019 subsidie aanvragen uit het vernieuwde regionaal investeringsfonds. Onveranderd is dat de subsidie van de Rijksoverheid een derde van de begroting van een project omvat. Voor samenwerkingsverbanden gericht op studenten aan een entreeopleiding geldt een grotere subsidie;  bedrijven  voorzien in een kwart van de financiering.

Afbeelding van Henk Kuppens

Henk Kuppens

Beleidsadviseur werkgeverszaken, bedrijfsvoering & bekostiging
Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek