Verslag conferentie over flexibele arbeid

04-10-2016

Politiek, bedrijfsleven en ook mbo-scholen hebben te maken met het vraagstuk flexibele arbeid. Vrijdag 23 september organiseerde de MBO Raad in Veenendaal de conferentie 'Grip, grenzen en goede voorbeelden. Flexibele arbeid in het mbo’ voor hr-professionals. Dit onderwerp werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Er waren vertegenwoordigers van 40 scholen aanwezig. Diverse vraagstukken kwamen voorbij. Hoe krijgt een mbo-school meer grip op de inhuur van externen en hoe kan dat inhuurproces worden geoptimaliseerd binnen de huidige mogelijkheden? En wat is de rol van hr hierin?

Korte impressie

De conferentie werd, onder leiding van dagvoorzitter Marceline Schopman, geopend met een presentatie over hoe je grip krijgt op de inhuur van extern personeel. Na het ochtendprogramma met een panel- en zaaldiscussie volgden verschillende deelsessies over bijvoorbeeld de betekenis van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de inzet van zzp’ers in het mbo. Arbeidseconoom Ronald Dekker sloot de dag af met een lezing en liet daarmee een ander licht op de dag schijnen. Hij stelde namelijk de vraag of het personeelsbeleid misschien wat minder flexibel kan, ook in het mbo.

De MBO Raad blikt terug op een inspirerende bijeenkomst over de inhuur van personeel. Het bevestigt de noodzaak om het thema binnen de school integraal (van hr, tot financiën/ inkoop en het uitvoerend management) aan te pakken.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur
Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet

Juridisch adviseur