Vervolg op internetconsultatie wijziging beroepsprofielen verpleegkundigen

05-03-2018

Nu de internetconsulatie voor conceptwetsvoorstel beroepenregulering in de gezondheidszorg (Wet BIG-II) is gesloten, is het ministerie VWS aan zet om de grote hoeveelheid reacties uit het beroepenveld te verwerken. De MBO Raad pleit ervoor dat verpleegkundigen met een oud mbo-diploma of inservice-diploma de mogelijkheid moeten hebben om te worden ingeschreven als regieverpleegkundigen. Helaas is nog niet bekend welke specifieke diploma’s als aanvullende bewijslast hiervoor toegang geven.

Nadat ministerie VWS de reacties uit het beroepenveld op de internetconsultatie heeft verwerkt, wordt de wettekst definitief gemaakt. Deze nieuwe wet wordt, na advies van de Raad van State, ter behandeling naar achtereenvolgens de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd.  

Oud mbo- of inservice-diploma kan toegang geven tot regieverpleegkundige
Het concept wetsvoorstel beschrijft onder meer dat verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing - die qua inhoud en niveau gelijk kan worden gesteld aan een oud hbo-diploma - de mogelijkheid moeten krijgen om als regieverpleegkundige te worden ingeschreven. Het is echter nog niet bekend welke specifieke diploma’s als aanvullende bewijslast toegang geven tot het nieuwe register van regieverpleegkundige. Hoewel er nog discussie is over de titel regieverpleegkundige, zijn veel betrokken partijen van mening dat dit de voortgang van invoering van de nieuwe wet niet in de weg mag staan.

mboRijnland, zws
Studenten in de zorg (foto: mboRijnland).

Waarom nieuwe beroepsprofielen?
Omdat de hoge kwaliteit van de zorg in Nederland behouden moet blijven, is het nodig de beroepen in de verpleging en verzorging toekomstbestendig te maken. De zorg verandert immers snel en ingrijpend: patiënten worden ouder en hebben meer aandoeningen tegelijk, er worden nieuwe technieken toegepast en er zijn verschuivingen tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.

Dat vraag om verschillende, goed opgeleide beroepsbeoefenaren, die samen op een efficiënte, veilige en kwalitatieve manier de zorg verlenen. Van oudsher zijn er in ons land mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, die in de praktijk echter vaak hetzelfde werk doen. Er wordt dus niet optimaal gebruik gemaakt van ieders kennis, ervaring en competenties. Zodoende is in het rapport ‘Toekomstige beroepen in de verpleging en verzorging’ uit januari 2016 voorgesteld om een verpleegkundig beroep aan de wet BIG toe te voegen: het beroep van regieverpleegkundige. Op die manier wordt recht gedaan aan beide opleidingsniveaus: dat van de mbo-opgeleide verpleegkundige en dat van hbo-opgeleide verpleegkundige.

Samen met de verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) geven deze drie beroepen in de verzorging en verpleging een adequaat antwoord op de zorgvragen van de toekomst. Elke professional is daarbij hard nodig en even waardevol voor goede zorg. De functiedifferentiatie maakt dat elke verzorgende, verpleegkundige of regieverpleegkundige kan doen waar hij of zij goed in is, zodat hij of zij optimaal kan bijdragen aan goede zorg. Ook geeft het toevoegen van het beroep van regieverpleegkundige betere loopbaanmogelijkheden binnen een organisatie. Daarbij staan voldoende doorgroeimogelijkheden, het aansluiten bij verschillende opleidingsniveaus, en de ambitie van de zorgprofessional centraal.

Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673