Verzoek aan SZW: regel randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen

14-02-2018

De huidige vraagstukken op de arbeidsmarkt vragen om vooruitstrevend handelen van dit kabinet, zeker nu er volgens het CBS sprake is van een 'gespannen arbeidsmarkt'. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “We doen daarom vandaag aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee verzoeken: zorg voor een goede opvolger van de fiscale scholingsaftrek en maak mogelijk dat ook volwassenen voor een leerwerkplek gebruik kunnen maken van een leven lang leren-krediet.”

De Vaste Kamercommissie SZW debatteert vandaag over arbeidsmarktbeleid. Een belangrijk agendapunt is een leven lang ontwikkelen. Vorige week sloot de MBO Raad met het ministerie van OCW namens het kabinet een bestuursakkoord, waarin onder meer centraal staat dat het mbo-onderwijs zich richt op leven lang ontwikkelen (llo), gebruikmakend van de publieke onderwijsinfrastructuur. De scholen gaan zich daarbij richten op samenwerking in de regio met gemeentes, het UWV, bedrijfsleven en sociale partners. Heerts: “Ruim 40 procent van onze beroepsbevolking is mbo-geschoold. Het is niet meer dan logisch dat we alles doen om de kern van onze economie en samenleving actief en wendbaar te houden. Op de arbeidsmarkt is er een enorme vraag naar vakmensen. Om aan die vraag enigszins te kunnen voldoen, moeten werkenden en werkzoekenden zich op elk moment in hun arbeidzaam leven kunnen bij- en omscholen. Daarvoor moet je een permanente leercultuur mogelijk maken.”

 

Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel
Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel

Leven lang leren-krediet

Voor volwassenen is permanent leren de nieuwe vorm van zekerheid om grip te krijgen op hun loopbaan en hun eigen ontwikkeling. De regie ligt bij de volwassenen en hun werkgevers, ondersteund door een overheid die faciliteert en stimuleert met extra inzet op kwetsbare, achterblijvende groepen. Een leven lang leren-krediet voor volwassenen met een leerwerplek is daarvoor een goede stap. “Voor veel mensen is financiële zekerheid een absolute voorwaarde om aan bijvoorbeeld een verkorte opleiding te kunnen beginnen. Zo’n krediet helpt daarbij.” De overheid kan daarnaast helpen door een goede opvolger van de scholingsaftrek te realiseren. Ton Heerts: “Ook dat kan een extra stimulans geven aan volwassenen om verder te leren.”

Nationaal akkoord leven lang ontwikkelen

De MBO Raad verwacht dat tijdens het debat vandaag aandacht wordt gegeven aan het nationaal akkoord leven lang ontwikkelen. “De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven voor de zomer van 2018 met zo’n akkoord te komen. Wij gaan ervan uit dat dit een akkoord zal zijn waarin het mbo een centrale rol krijgt en waaronder naast de handtekening van Koolmees ook die van Van Engelshoven zal staan. En dat in dit akkoord de adviezen van de  Commissie Vraagfinanciering mbo en de Sociaal Economische Raad een prominente vertaling zullen krijgen.”

 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673