Vooraankondiging EVC-bijeenkomst 'Ervaring telt!' dinsdag 22 maart 2016

06-01-2016

De convenantpartners EVC - de Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ - organiseren op dinsdag 22 maart 2016 vanaf 13.30 uur in het SER-gebouw (Den Haag) een bijeenkomst onder de titel 'Ervaring telt!'. Zij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is betrokkenen te informeren over de veranderingen van het EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarktroute en in de onderwijsroute per 1 januari 2016. Nu door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven een 'leven lang ontwikkelen' steeds noodzakelijker wordt, nemen nut en noodzaak van EVC en andere vormen van validering van verworven competenties verder toe. Zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met EVC en andere vormen van validering van verworven competenties te maken heeft of zou kunnen krijgen: werkgevers en werknemers, brancheorganisaties, vakbonden, EVC-aanbieders, onderwijsinstellingen, onderwijskoepels, beoordelende organisaties, 0&0-fondsen, etc.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich nu al aanmelden via e-mail: evc@stvda.nl. Eind januari/begin februari volgt de uitnodiging met het definitieve programma; dit wordt ook op de website van Stichting van de Arbeid geplaatst. U bent van harte welkom.