Vooruit met governance: MBO Raad verheugd met conclusie Monitoringscommissie

14-02-2019

De inspanningen van mbo-scholen en de aandacht voor governance-vraagstukken werpen hun vruchten af, blijkt uit de eindrapportage van de onafhankelijke Monitoringscommissie branchecode goed bestuur over de periode 2015-2018. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “We zijn verheugd om van de commissie te horen dat het mbo een solide basis voor goed bestuur heeft.” Dit betekent niet dat schoolbestuurders achterover kunnen gaan leunen, stelt de commissie. Heerts: “We nemen de aanbevelingen van de commissie ter harte om ook in de toekomst goed bestuur in het mbo te bevorderen.”

Afbeelding van Edith Hooge met MBO Raad-voorzitter Ton Heerts
Edith Hooge overhandigt aan MBO Raad-voorzitter Ton Heerts de eindrapportage van de Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

Scholen opereren in een steeds complexere omgeving, constateert de Monitoringscommissie. Goed bestuur is essentieel, willen scholen sterk beroepsonderwijs kunnen aanbieden, beaamt Heerts: “Goede bestuurders in het mbo zijn goede netwerkbestuurders. Dat komt omdat het speelveld van scholen is veranderd, zoals de commissie in haar rapport schetst. Bestuurders moeten op meer en meer schaakborden tegelijkertijd spelen. Dat vraagt niet alleen om strategisch inzicht. We moeten ook blijven investeren in het gesprek met onze partners in de regio – van hogescholen, vo-scholen, gemeentes, partners in het sociaal domein en natuurlijk het bedrijfsleven –over de rol van het mbo.”

De MBO Raad heeft, op aanraden van de commissie, inmiddels een werkgroep Governance geformeerd die zich komend jaar onder andere bezighoudt met het herzien van de governance-code. Heerts: “De werkgroep gaat dit jaar aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Na de instemming van onze leden met het voorstel van de werkgroep willen we per 1 januari 2020 een aangepaste code kunnen presenteren.”

De commissie heeft zichzelf opgeheven na de oplevering van dit eindrapport. Heerts: “Ik wil de monitoringscommissie bedanken voor  haar inzet van de afgelopen vier jaar. Onder voorzitterschap van Edith Hooge is de afgelopen vier jaar uitstekend werk geleverd. Met dit eindrapport kan het mbo vooruit.”

Branchecode

Het mbo heeft sinds 2014 een branchecode voor goed bestuur. Deze code bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. Sinds 1 januari dit jaar verduidelijkt de branchecode ook wanneer voor bestuurders en toezichthouders in het mbo sprake is van onwenselijke belangenverstrengeling.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673