Voorwaarden voor subsidieverstrekking mbo-hbo bekend

15-03-2017

In het actieplan gelijke kansen kondigden de minister en staatssecretaris van OCW een subsidie aan die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De voorwaarden voor deze subsidie staan beschreven in een regeling die op 12 maart werd gepubliceerd in de Staatscourant. Mbo- én hbo-scholen kunnen deze subsidie aanvragen.

De subsidie ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door mbo-gediplomeerden. De activiteiten mogen zowel in het laatste jaar van het mbo als in het eerste jaar van het hbo plaatsvinden.

De subsidieaanvragen moeten mede gebaseerd zijn op plannen van studenten. OCW heeft daarom zogenoemde ‘studentlabs’ ingericht waarin studenten de komende maanden onder begeleiding plannen ontwikkelen. Deze plannen worden gepubliceerd in een brochure. Scholen die een subsidieaanvraag doen, moeten tenminste één van de plannen uitvoeren. Daarnaast mogen ze ook subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten die bijdragen aan de doelstelling.

Twee rondes

De eerste aanvraagronde loopt van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. In deze periode is er in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. De tweede ronde is geopend van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018. In deze periode is er in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 200.000 euro. De aanvragen worden op volgorde van indiening toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673