Website Body of Knowledge voor de sector Zorg, Welzijn en Sport is live

06-07-2016

Vertegenwoordigers uit het onderwijs- en het werkveld kunnen sinds 23 juni digitaal een bijdrage leveren aan de kennisbasis (body of knowledge) van de sector Zorg, Welzijn en Sport. De website bokkennisbasis.nl stelt hen in de gelegenheid zelf de kennisbasis voor het kwalificatiedossier binnen de sector aan te vullen en hierop feedback te geven. Op die manier wordt de kennisbasis versterkt en sluit deze nog beter aan op de beroepspraktijk.

Afbeelding van studenten ZWS in het UMC Groningen

De huidige versie van de body of knowledge is per kwalificatiedossier ontwikkeld door mbo-scholen en het regionale werkveld uit de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS). Dit gebeurde dankzij een examenproject van deze bedrijfstakgroep. De werkversie uit 2015 gaf een eenduidige en sectorbrede systematiek met daaraan onder andere een NLQF-niveau gekoppeld en het belang voor de beroepspraktijk. Dankzij een tweede examenproject kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs en werkveld via bokkennisbasis.nl de body of knowledge onderhouden en verder ontwikkelen. Op die manier blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Elk jaar wordt in november een nieuwe, actuele versie van de body of knowledge per kwalificatiedossier vastgesteld voor het schooljaar daarna. Deze verschijnt op de website van de MBO Raad en op bokkennisbasis.nl. Iedereen die heeft bijgedragen aan de kennisbasis ontvangt hierover bericht.

Met de lancering van bokkennisbasis.nl zet de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad een eerste stap naar het definiëren van een duurzame body of knowledge. Deze biedt voor de hele sector een eenduidige beschrijving van de basiskennis die hoort bij een kwalificatiedossier en past bij het niveau en het (toekomstige) beroep. Met de website kan de laatste kennis een goede plek krijgen in het curriculum van een opleiding, in de toetsing (om ervan te leren) én in de examinering (om te kwalificeren).

René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging