Wet educatie en beroepsonderwijs

26-08-2015

Sinds 1996 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) de centrale wet voor de mbo-sector. Deze wet wordt regelmatig bijgesteld als er wetten zijn aangenomen die leiden tot aanpassingen in de WEB. Een voorbeeld van zo'n wet is de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs, die op 1 augustus 2015 in werking is getreden. De wijzigingen in de WEB als gevolg van deze wet zijn nu in de tekst van de wet verwerkt.