Publicaties

Werkgeverschap in het mbo van de toekomst

Dit document beschrijft – vanuit meerjarig perspectief - de ambities van de mbo-scholen om vanuit hun werkgeversrol een bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkelingen.

Convenant Samen sterker MBO Raad en Vereniging Hogescholen over Associate degree

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen.

Overzicht docentprofessionalisering schooljaar 2023 - 2024

Voor de docenten in de entreeopleidingen worden een aantal modules aangeboden in schooljaar 2023-2024 door de Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Stenden en de Hogeschool Utrecht. In dit overzicht staan de dagen en locaties.

Servicedocumenten doorstroom-afstroom Dienstverlening

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is dit servicedocument ontwikkeld voor de doorstroom en afstroom van diverse niveau 2 en 3 opleidingen. Het gaat om Zorg, Welzijn en Sport en Bewegen.

Jaarverslag 2020 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

Servicedocumenten onderwijscluster Uiterlijke Verzorging

De btg VGG maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen zoals schoonheidsverzorging. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Jaarverslag 2023

In het Jaar van de Verandering doet de MBO Raad verslag van de bijzonderheden van 2023. We interviewden bestuurders van de vereniging en bestuurders van de bedrijfstakgroepen.

Cao mbo 2023-2024

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni 2023 overeenkwamen.

Cao mbo 2021-2022 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november 2022 een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Dit document legt uit hoe een school kan aantonen dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennormen van de WEB en de wet BIG1. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/36/EG. Het document beschrijft hoe de instelling kan voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese opleidingseisen voor de Mbo-Verpleegkundige opleiding.