Jaarverslag 2022 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

De jaarstukken van de MBO Raad bestaan uit drie onderdelen:

  • Het jaarverslag 2022 van de MBO Raad
  • De jaarrekening geconsolideerd en MBO Raad
  • De jaarrekening 2022 van MBO Diensten