Publicaties

Bpv-documenten laboratoriumonderwijs

De Laboratoriumtechniek-scholen verenigd in de Vakcommissie Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) van de MBO Raad hebben in samenwerking met SBB begin juli 2018 twee bpv-documenten voor laboratoriumonderwijs ontwikkeld: voor Analist en Allround laborant.

Infographic integrale veiligheid

Infographic over de integrale aanpak veiligheid van de mbo-scholen.

Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. De trainingsprogramma’s zijn intensief en de kans bestaat dat sportverenigingen of sportbonden trainingen plannen onder schooltijd. Deze handreiking gaat in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren.

Werkgeverschap in het mbo van de toekomst

Dit document beschrijft – vanuit meerjarig perspectief - de ambities van de mbo-scholen om vanuit hun werkgeversrol een bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkelingen.

Entree beoordelingsinstrument portfolio

Het platform Entree heeft een nieuw examenproduct opgeleverd. Het gaat om een portfolio-beoordelingsinstrument waarmee scholen op uniforme wijze het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden kunnen examineren.

Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen

De MBO Raad, NRTO, UWV en SBB hebben inspiratiekaartem ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn). De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams.

Naleving mbo van de gelijkebehandelingswetgeving

De MBO Raad heeft in 2012, na gesprekken met de voorloper van het College van de Rechten van de Mens (de Commissie Gelijke behandeling), besloten een handreiking op het gebied van gelijkebehandelingswetgeving voor leden van de MBO Raad op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de verschillende belangen bij gelijke behandeling zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Alumni-onderzoek mbo Artiest-opleidingen

Naar aanleiding van het CMMBO Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ heeft btg ICT&CI in 2021 alumni-onderzoek Artiest uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de alumni van de Artiestenopleiding in het mbo gevraagd naar hun huidige (arbeidsmarkt)situatie.

Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo

In de WEB is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. De MBO Raad heeft samen met JOB een servicedocument gemaakt over de facilitering van studentenraden in het mbo. Het document geeft uitleg over wet- en regelgeving en maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die scholen kunnen helpen bij het inrichten van de facilitering voor de studentenraden.

Handboek bedrijfstakgroepen

Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten: als u lid bent van een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of marktsegment komt u ze tegen. In dit handboek staat meer informatie over deze en andere begrippen.