Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden. Een beknopte geactualiseerde versie van de agenda (2021-2025) is samengevat tot één spreadsheet. Het doel blijft: samenwerken om te komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel in het mbo.

Het gezamenlijke doel van deze agenda is om een bijdrage te leveren aan het komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel (docenten, instructeurs en andere rollen betrokken bij het onderwijs) in het mbo. De hogescholen en het mbo maken hierover in deze agenda afspraken en
beschrijven hun gezamenlijke ambities. De focus ligt hierbij (uiteraard) op de lerarenopleidingen in het hbo, maar indien van toepassing ook op andere hbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld in de zorg of de techniek.