Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. Zij hebben een hbo-opleiding afgerond of beschikken aantoonbaar over ten minste hbo-werk- en denkniveau.

De wettelijke context

Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. De onderdelen, die de kandidaat bij de beoordeling van deze bekwaamheid op het vereiste eindniveau moet aantonen, worden vermeld op het PDG dat de kandidaat bij de afsluiting van de opleiding ontvangt. Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding die eindverantwoordelijk is voor het PDG-traject.

Voor meer informatie verwijzen we naar het document zelf.