Publicaties

Body of Knowledge voor Zorg en Welzijn

De Body of Knowledge (BoK) bevat de benodigde kennis die bij een kwalificatie hoort waarvoor de student wordt opgeleid. Deze vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. De landelijke BoK bestaat sinds 2015.

Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs

Per 1 augustus 2018 gelden wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs. Instructeurs hebben naast docenten een belangrijke rol in het onderwijsleerproces van de mbo-student en verzorgen in samenwerking met hun collega’s delen van het onderwijscurriculum.

Praatplaat Teams in dialoog over kwaliteit met regionaal ecosysteem

Deze praatplaat is ontwikkeld voor onderwijsteams om te helpen in continue dialoog (over én weer) met hun ecosysteem te zijn over onderwijskwaliteit. Het doel van die continue dialoog over onderwijskwaliteit is om initiële studenten steeds beter toe te leiden naar een diploma.

Cao mbo 2023-2024

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni 2023 overeenkwamen.

Praatplaat inclusief advies: op weg naar duurzame inzetbaarheid

Dit instrument ondersteunt bij het geven van een inclusief advies aan (jong)volwassen en helpt bij het vinden van de best passende leerroute richting duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Cao mbo 2022-2023 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De cao 2022-2023 voor het mbo-onderwijs is goedgekeurd en treedt met terugwerkende kracht in werking. Het omvat afspraken over loon, carrière, duurzaamheid, ontwikkeling, thuiswerk en afwijkingen van collectieve afspraken ten gunste van werknemers. Ook betaald ouderschapsverlof wordt behandeld. Looptijd tot 1 juni 2023.

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2023-2024

De onderhandelingsdelegaties van de MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben op 29 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao mbo 2023-2024.

Q&A wet verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Veel gestelde vragen en antwoorden over de drie thema’s: passend onderwijs, rechtsbescherming en aanmeld- en inschrijvingsproces (afschaffen OOK).

Vijfde medewerkersonderzoek mbo: medewerkers mbo nog altijd zeer bevlogen

Medewerkers in het mbo zijn nog altijd zeer bevlogen, betrokken en tevreden. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen medewerkers. Dat blijkt uit het medewerkersonderzoek dat voor de vijfde keer is uitgevoerd onder 49 mbo-scholen door heel Nederland.

Mbo-propositie Industriecoalitie

Nederland kampt met arbeidsmarktkrapte en vraagt om nieuwe vaardigheden vanwege klimaat- en digitaliseringstransities. In 2026 ontstaat er een tekort van 50.000 vacatures, waarvan 23.000 op mbo-niveau. Mbo'ers spelen een essentiële rol bij energiezuinige innovaties en duurzame oplossingen.