Publicaties

Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven.

Servicedocument en richtlijnen aanpak corona mbo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Dit servicedocument biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.

Servicedocument Praktijkovereenkomst 2023

In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Dit servicedocument Prakijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2023. Hierbij zijn tekstuele wijzigingen gedaan ten opzichte van de vorige versie.

Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

BPV-Protocol

BPV-Protocol voor uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf.

Servicedocument verkorte opleiding tot mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Servicedocument van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit servicedocument is voor scholen inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de opleiding mbo-verpleegkundige verkort aan te bieden.

Servicedocumenten Maatschappelijke Zorg 2022

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport zijn servicedocumenten opgesteld voor een aantal kwalificaties in de Maatschappelijke Zorg.

Versterking burgerschap in het mbo – vijf verenigingsafspraken

Tijdens de ALV van 23 september 2021 is afgesproken om (toen nog) zes bestuurlijke afspraken verder uit te werken die gezamenlijk de burgerschapsopdracht van het mbo naar een hoger plan tillen. De reden hiervoor is dat de Burgerschapsagenda in december 2021 zou aflopen.

Kwaliteitszorg in het mbo

Een visiedocument waarin de MBO Raad aangeeft op welke wijze kwaliteitsborging aandacht blijft krijgen in het mbo. Het mbo staat namelijk voor de opgave om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwaliteitsborging. Zo’n 25 jaar na de oprichting van de regionale opleidingencentra is de sector hier ook klaar voor.