Handreiking Online leeromgeving praktijkbeoordelaars

11-12-2017

De MBO Raad heeft haar online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars uitgebreid voor de bedrijfstakgroepen Techniek en Gebouwde Omgeving en Zakelijke Dienstverlening. Deze omgeving is voor praktijkbeoordeelaars die examens afnemen en beoordelen.