Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap

01-01-2015

Dit document is een interpretatie van wat de minister van OCW van de mbo-sector verwacht op het gebied van onderwijstijd en nderwijskwaliteit. Het is geen uitputtend overzicht van regels en voorschriften.