Publicaties

Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. De trainingsprogramma’s zijn intensief en de kans bestaat dat sportverenigingen of sportbonden trainingen plannen onder schooltijd. Deze handreiking gaat in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren.

Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.

Servicedocumenten onderwijscluster Gastvrijheid

Het onderwijscluster Gastvrijheid van de btg VGG heeft een aantal servicedocumenten beschikbaar gesteld.

Handboek vavo

Kerngroep vavo, Werkgroep handboek, MBO Raad, OCW mbo/vo, DUO en Examenloket hebben een handboek Vavo samengesteld. Het bevat allerhande uitgangspunten, richtlijnen en regelingen.

BPV-Protocol

BPV-Protocol voor uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf.

Infographic mbo in Nederland

Algemene infographic met de hoofdbestanddelen van het mbo in Nederland. Niveau's, leerwegen, soorten studenten, drievoudige kwalificatie, aantal studenten, etc.

Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.

Servicedocumenten en handreikingen onderwijscluster Groen

Overzicht van servicedocumenten van bedrijfstakgroep VGG, horend bij de onderwijscluster Groen.

Jaarverslag 2023

In het Jaar van de Verandering doet de MBO Raad verslag van de bijzonderheden van 2023. We interviewden bestuurders van de vereniging en bestuurders van de bedrijfstakgroepen.

Servicedocument Praktijkovereenkomst 2024

In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Dit servicedocument Prakijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2023. Hierbij zijn tekstuele wijzigingen gedaan ten opzichte van de vorige versie.