Servicedocument onderwijsovereenkomst

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit contract is alleen geldig tussen de student en de school en geeft informatie over onder meer informatie over de opleiding, begeleiding en regels over afwezigheid, schorsing en verwijdering van school.

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst voor het studiejaar 2021-2022 is aangevuld met informatie over Passend onderwijs en gaat ook kort in op het besluit van de minister van OCW om per 1 augustus 2023 de onderwijsovereenkomst af te schaffen.

Eerdere Onderwijsovereenkomsten zijn als bijlage toegevoegd.