Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo. Dit helpt het verdere gesprek over doorlopende leer- en loopbaanlijnen van mbo-docenten.

Waarom een Beroepsbeeld mbo-docent?

Het beroepsbeeld is een handvat voor professionele ontwikkeling van een mbo-docent. Het gaat over het beroep van docent en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep. Het beroepsbeeld mbo-docent schetst een dynamisch beeld van het beroep en is een instrument om de dialoog over de ontwikkeling in het beroep te stimuleren en te ondersteunen:
 

  • Docenten kunnen aan de hand van het beroepsbeeld individueel of met het onderwijsteam een gesprek voeren.
  • Mensen die overwegen om docent te worden, laat het beroepsbeeld zien hoe gevarieerd het beroep kan zijn.
  • Studenten en docenten kunnen het beroepsbeeld gebruiken om na te denken over hun ambities en om richting te geven aan hun ontwikkeling.
  • Leidinggevenden en hr-adviseurs biedt het beroepsbeeld aanknopingspunten voor de ondersteuning van docenten bij hun ontwikkeling en versterking van de teamontwikkeling.
  • Voor lerarenopleidingen geeft het beroepsbeeld houvast om docenten beroepsgericht op te leiden en bij de ondersteuning van docenten bij hun ontwikkeling.

Het beroepsbeeld is niet bedoeld als blauwdruk of als mal. Het is niet de bedoeling dat elke docent in alle domeinen expert moet worden.