Brochure Schoolkosten in het mbo

In deze brochure kunnen studenten en hun ouders de afspraken vinden die JOB MBO, MBO Raad en het ministerie van OCW hebben gemaakt over schoolkosten in het mbo. Deze afspraken zijn oorspronkelijk beschreven in het “Servicedocument Schoolkosten” van JOB MBO, MBO Raad en OCW. Dit document werd als bijlage opgenomen bij de “Verzamelbrief toezeggingen mbo” die door de minister van OCW op 10 juli 2018 naar de Tweede Kamer is gezonden.

Het Servicedocument Schoolkosten bevat zestien afspraken die duidelijkheid geven over schoolkosten in het mbo. Er bleek onder (aankomend) studenten en hun ouders behoefte te zijn aan eenvoudiger uitleg over deze afspraken. Deze staat in deze brochure. De uitleg is gebaseerd op de tekst van het Servicedocument Schoolkosten, en is gevalideerd door JOB MBO, MBO Raad en het ministerie van OCW. De tekst van het Servicedocument blijft leidend voor de gemaakte afspraken.