UPDATE: Cao-mbo 2023-2024 definitief

27 juli 2023 12:00

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni overeenkwamen. Daarmee is de cao 2023-2024 een feit.

De cao mbo treedt met terugwerkende kracht per 1 juni 2023 in werking en heeft een looptijd tot 1 juni 2024.

De definitieve cao mbo omvat afspraken over onder meer loonontwikkeling, het voeren van regionale gesprekken over toekomstbestendige en flexibele arbeidsvoorwaarden, de begeleiding van startende docenten, een minimale stage- en thuiswerkvergoeding en over inclusiviteit en diversiteit.