Servicedocumenten - Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is vastgesteld hoeveel uur vrijstelling voor theoretisch en praktisch onderwijs mogelijk is wanneer studenten van bijgevoegde niveau 3 en 4 opleidingen doorstromen naar de opleiding Mbo-Verpleegkundige.