11 miljoen naar innovaties aansluiting mbo en arbeidsmarkt

29-05-2018

Zeven samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 11 miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De innovatieve projecten zijn onder andere gericht op de zorg en welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren. Zij krijgen geld uit het Regionaal Investeringsfonds dat mbo-studenten beter wil voorbereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro.

Innovaties in onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt staan centraal in de subsidies voor deze publiek private samenwerkingsverbanden:

  • ROC Horizon College ontwikkelt met Dudoc XP een nieuwe leerwerkomgeving waarin de meest innovatieve aanpakken in de gebouwde omgeving en energie infrastructuur worden ontsloten.
  • Het ROC van Amsterdam ontwikkelt samen met het bedrijfsleven in House of Digital een doorlopende leerlijn mbo-hbo op het gebied van digitale, multidisciplinaire skills.
  • De Lentiz Onderwijsgroep gaat samen met de Food Academy jaarlijks 100 mbo-levensmiddelentechnologen opleiden.
  • ROC Mondriaan gaat onder de noemer Spoor 22 in een vierjarige opleiding een samenhangend en innovatief opleidingsaanbod realiseren voor welzijn, sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp.
  • De STC Group versterkt met het project Plant of the Future het beroepsonderwijs voor de procesindustrie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en gemeenten.
  • ROC van Flevoland gaat in het samenwerkingsverband Lelytand kwetsbare jongeren op een passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.
  • ROC Kop van Noord-Holland draagt via Techniek leerwerkpleinen en -straten netwerk Noord-Holland bij aan de roep om technici op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland.
Inmiddels heeft het RIF investeringsfonds mbo in totaal 110 aanvragen toegekend.

Doel Regionaal Investeringsfonds mbo
Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 110 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

Nieuwe ronde aanvragen
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben in 2018 nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het Regionaal Investeringsfonds. De volgende aanvraagperiode is in juni 2018.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Afbeelding van Henk Kuppens

Henk Kuppens

Beleidsadviseur werkgeverszaken, bedrijfsvoering & bekostiging
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673