Nieuwe opzet masterclasses logistiek voor mbo-docenten

06-02-2019

De masterclasses logistiek hebben een nieuwe opzet. Ze stellen docenten in staat de vakinhoud nog beter te vertalen naar het onderwijs. Met de masterclasses faciliteert de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) mbo-docenten met actuele kennis en inzicht in de logistiek, in ontwikkelingen en innovaties in de logistiek, én toepassingsmogelijkheden in hun lessen.

Btg MTLM organiseerde eerder de masterclasses Supply chain management, Warehouse management, Planning logistieke processen en Douane wetgeving. Deze masterclasses kunnen op verzoek worden herhaald. In 2019 komen daar masterclasses bij volgens de nieuwe opzet: E-logistics, Chauffeur en truck van de toekomst en Tachograaf 4.0.

magazijn activ Ants
Warehousemanagement bij Activ Ants

Actualiteit staat centraal in nieuwe opzet
De nieuwe opzet van de masterclasses koppelt nieuwe, actuele kennis aan de beroepspraktijk. Wat betekenen de nieuwste ontwikkelingen voor de toekomstige werknemers en voor de lessen van de mbo-docenten?

De eerste dag van de masterclass draait om basiskennis en zet docenten aan het werk met een opdracht die raakt aan actuele ontwikkelingen in de markt. Op de tweede dag verdiepen docenten zich in hetzelfde thema. Met een casus uit een bedrijf bepalen zij welke doelen ze in hun lessen willen bereiken en ontwikkelen zij lesmateriaal. De masterclass wordt afgesloten met een focus op leerpunten en de toepassing daarvan in de (les)praktijk. Bedrijven kunnen input voor thema’s en casussen leveren.

werkwijze opzet masterclasses

Online kennisdelen via platform
Alle informatie en opbrengsten van de masterclasses komen voor alle deelnemers beschikbaar via een online netwerk/platform. Op dit platform plaatsen we andere materialen van docenten en bedrijven zodat een databank en learning community ontstaat. Zo willen we kennisdeling en samenwerking faciliteren.  

Aansluiting op Topsector Logistiek
De masterclasses zijn ontwikkeld met middelen vanuit de Topsector Logistiek en sluiten aan op de innovatiethema’s van deze topsector. De masterclasses worden verzorgd door bedrijven, mbo-docenten of hogescholen uit de Topsector Logistiek. Dit versterkt de contacten tussen scholen en bedrijven evenals de doorlopende leerlijn vmbo/mbo/hbo. De vernieuwde masterclasses worden in 2019 op diverse plekken gegeven.

Afbeelding Nies Oostenbrink

Nies Oostenbrink

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs, rekenen
Afbeelding van Meinja Şaman

Meinja Şaman

Secretaresse vakcommissie BIB, vakcommissie Hout en Meubel