Terugblik op school- en branchebezoeken Handel: Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

12-12-2017

Het mbo wil graag laten zien hoe scholen per bedrijfstak samenwerken met de regionale arbeidsmarkt. Gedurende schooljaar 2017/2018 bezoekt Ton Heerts mbo-scholen en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In november 2017 stond de bedrijfstakgroep Handel en Mode centraal. Deze derde reeks bezoeken is op 4 december afgesloten met een diner met werkgevers.

Uit de schoolbezoeken blijkt dat mbo-scholen en bedrijven binnen Handel elkaar opzoeken om te zien hoe zij het beste kunnen inspelen op actuele branche-ontwikkelingen. Zo toont het filmpje over praktijkopdrachten bij Albeda, dat is opgenomen bij winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam, hoe de samenwerking tussen het mbo en bedrijfsleven vorm kan krijgen.

Praktijkopdrachten Albeda bij winkelcentrum Zuidplein - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

ROC West-Brabant, Zoomvliet College: International Bussiness Studies
Locatie Zoomvliet van ROC West-Brabant heeft 2.000 studenten. Ze komen uit Zeeland, Brabant en de Zuid Hollandse eilanden. In de nabije toekomst worden de twaalf opleidingen anders verdeeld; over alle locaties van ROC West-Brabant. Door opleidingen te clusteren kan de roc de krimp in studentenaantallen door de demografische ontwikkelingen beter opvangen. Het bezoek stond in het teken van de opleiding IBS. Dit wordt uitgevoerd via de kwalificatie Manager Wholesale (TweeTalig Onderwijs). Binnen het mbo wordt op dit gebied met acht andere instellingen samengewerkt. Internationalisering is een sleutelbegrip. Zo lopen jongeren stage in het buitenland en nemen deel aan studentenreizen die de school organiseert. Studenten die de opleiding volgen kunnen drie diploma’s/certificaten behalen. Naast het diploma Manager Handel op niveau 4, kunnen ze ook BTEC Extended Certificate halen en Cambridge Business Vantage (BEC). 

zoomvliet college schoolbezoek btg handel
Sector handel vraagt om meertalige studenten. ROC West-Brabant springt daarop in met tweetalig onderwijs. Student Rob van der Heijden vertelt over zijn ervaringen.

SG de Rooi Pannen: Detailhandel met eigen winkelcentrum
Het bijzondere aan deze scholengemeenschap is dat ze op haar terrein ook een vmbo-school heeft, alsmede een eigen winkelcentrum waarin de binnenschoolse praktijk wordt geoefend. Voor Detailhandel heeft de school ruim 600 studenten verdeeld over de opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Zowel mbo-studenten als vmbo-leerlingen doen in het eigen winkelcentrum ervaring op in de praktijk. Voor de school zijn het in feite lokalen die er net even wat anders uitzien. De speciaal aangestelde floormanager in de supermarkt wil echter wel graag break-even draaien. Tijdens het gesprek komt naar voren dat de supermarktbranche jongeren vanaf 21 jaar geen leerbaan meer aanbiedt omdat ze te oud en daarmee te duur zijn. Ton Heerts heeft toegezegd dit probleem mee te nemen in het overleg met de supermarktbranche.

ROC Rivor: Verbinding met bedrijven in de regio, verbreding niveau 2
ROC Rivor is een klein roc in het hart van de Betuwe dat zoveel mogelijk opleidingen wil kunnen blijven aanbieden. Sinds een aantal jaren werkt Rivor aan het Praktijklab. Dit concept behelst het aan echte opdrachten van het bedrijfsleven werken in een praktijkruimte op school. Studenten werken bij voorkeur in multidisciplinaire teams. Het Praktijklab loopt nu naast het gewone onderwijs, wellicht wordt het nog een integraal onderdeel. Om beter te kunnen samenwerken met bedrijven in de regio is een RIF-aanvraag gedaan. Deze richt zich vooral op het stimuleren van ondernemend gedrag  bij studenten.
Rivor is een van de eerste roc’s die is gaan experimenteren met een ‘brede’ niveau 2 opleiding (dienstverlening niveau 2). Naast het efficiënter kunnen organiseren van het onderwijs is het beter oriënteren op sector waarin studenten komen te werken een belangrijk uitgangspunt.

MBO Utrecht: De praktijk van het Handelsonderwijs
Kern van het werkbezoek bij MBO Utrecht vormde de kennismaking met studenten en hun dagelijkse lespraktijk. Ton Heerts ging eerst in gesprek met studenten van de opleiding Verkoopspecialist (niveau 3-opleiding). De studenten waren kritisch over het ontbreken van een stagevergoeding door het stagebedrijf. Er is vooral veel te leren in kleinere bedrijven zeggen ze. Het aanbod aan vrij te kiezen keuzedelen kan beter. Het feit dat keuzedelen nog niet meetellen voor de diplomering is voor hen niet motiverend. Ook docenten zijn kritisch over de keuzedelen. Vooral de onderwijslogistieke kant ervan is lastig. De studenten vinden Burgerschap een van de leukste vakken; zij ervaren het bespreken van actuele thema’s als bijzonder leerzaam. Daarna was er een boeiende les Bedrijfsadministratie. Tenslotte kreeg Ton Heerts een toelichting op de onderwijsvisie en het concept van de Handelsopleidingen waarmee MBO Utrecht werkt aan de verbetering van het onderwijs.

ROC Mondriaan: School voor Mode, bijzonder binnen Mondriaan en het mbo
“Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet, bij mode kun je volledig jezelf zijn en word je als zodanig gewaardeerd en gerespecteerd", aldus schooldirecteur Michel Luk. "Het gemêleerde docententeam zorgt ervoor dat we goed overweg kunnen met onze bijzondere studenten. Veel van hen hebben één passie: mode.”
De School voor Mode is blij met het allocatiemodel van ROC Mondriaan dat afwijkt van de cascade-financiering. Zo kan het team er zijn voor elke student, van ondernemer in de dop tot een student met autisme. Mode is een internationaal beroep. Studenten lopen ver buiten de regio stage en zelfs internationaal zoals in New York, Istanbul, Londen en Florence. Het omvallen van een aantal grote modebedrijven vanwege de crisis heeft de school opgevangen door samenwerking te zoeken met innovatieve, kleinere stagebedrijven.
 

schoolbezoek Mondriaan mode
Tijdens zijn bezoek aan de School voor de Mode kreeg Ton Heerts onder meer uitleg over het belang van stoffenkennis en patroontekenen.

ROC Aventus: Handel en ondernemen, verbreding van niveau 4
Bij ROC Aventus nam Ton Heerts een kijkje bij het team Commercieel en het team Mode. Het team Commercieel heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een restyle van de niveau 4 opleidingen. Er is een gezamenlijk basisjaar geformeerd en E-commerce is steviger in het curriculum verankerd. Het klassikaal onderwijs vormt nog wel de hoofdmoot maar er is veel meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en individualisering. Omdat zo’n 60% van de studenten doorstroomt naar het hbo is een goede aansluiting belangrijk. Ook het team Mode werkt aan de doorontwikkeling van het onderwijs. Uitgangspunten zijn ambacht en creativiteit, ze werken scrum en organiseren hackatons.