Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie

Dit kennispunt helpt mbo-scholen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het biedt een specifieke lijn en een generieke lijn aan. Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.

Wat omvat het project?

Het kennispunt helpt mbo-scholen helpen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het verspreidt kennis door de uitrol van een mediamix aan communicatiemiddelen en activiteiten, zoals de website, nieuwsbrieven, vlogs, blogs, goede praktijkvoorbeelden en themabijeenkomsten. Het kennispunt adviseert over gelijke kansen, diversiteit & inclusie aan alle scholen. En biedt vraaggerichte professionalisering aan voor scholen op basis van een menukaart, o.a. op de aspecten stagediscriminatie, coördinatie van praktijkervaringen en empowerment van mbo studenten via LOB-competenties.

Veelgestelde vragen:

Voor wie is het kennispunt bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?