FSR - Facilitair Samenwerkingsverband Roc's en beroepscolleges

Roc’s en beroepscolleges werken op facilitair gebied samen. Dit doen zij binnen het Facilitair Samenwerkingsverband Roc's en beroepscolleges (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad waar medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen kennis delen en krachten bundelen. Bij het FSR zijn alle mbo-scholen aangesloten.

Doelstellingen

  • Kennisdeling over facilitaire activiteiten en processen binnen het mbo.
  • Het interpreteren en vertalen van beleidsvoornemens van het ministerie en de onderwijsinstanties naar kansen en effecten op facilitair gebied.
  • Het formuleren van het facilitaire beleid op alle niveaus door het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen en het vertalen van dit beleid naar de praktijk van alledag.
  • Het herkennen en realiseren van mogelijkheden om de kosten van de facilitaire dienstverlening te verlagen om daarmee meer middelen vrij te maken voor het primaire onderwijsproces.
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het stimuleren van de professionalisering van facilitaire medewerkers in de breedste zin.
  • Het creëren van synergie met het beleid en de activiteiten van de MBO Raad.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen aan een FSR-netwerk?
Wat doet FSR om de doelstellingen te behalen?
Wat is de structuur van het platform?
Welke netwerken en werkgroepen zijn in FSR actief?

Subsidies

Naast facilitaire samenwerking, kunnen mbo-scholen ook samenwerken en kennisdelen op het terrein van subsidies die de rijksoverheid en de Europese Unie beschikbaar stellen. Dit doen de scholen binnen de FSR Werkgroep Subsidies op de onderstaande manieren.

  • Via kennisdeling;
  • Door middel van deskundigheidsbevordering;
  • Uitleg over techniek/verantwoording van subsidies;
  • Door relevante lobbykansen en –mogelijkheden voor het mbo te herkennen en daarop te acteren.